1915 En glad Jul åt alla kära


jag skulle i verser så vackra frambära

men nu är tiden så långt liden

man måste knappa in på tiden 

och nicka åt alla: god Jul, god Jul 

och tacka vår mormor som vågade ut  

fast kölven smäller i hvarje knut.

Men vi ha det varmt då vi tänka på andra 

som frusna och hemlösa ute vandra!

Vi ha våra kära omkring oss i kväll

Gud gifve oss Julfrid och glädje så säll !

God Jul!


                                            Elina Warén

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti